Czy należy bać się restrukturyzacji?

Czy należy bać się restrukturyzacji?

W sytuacji zadłużenia przedsiębiorstwa jedynym rozwiązaniem wydaje się być często ogłoszenie upadłości. Firmy mają jednak możliwość restrukturyzacji, która pozwala zadłużonym podmiotom na zawarcie układu z wierzycielami w celu spłaty zobowiązań i ustalenia nowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. W związku z tym pojawiają się niekiedy wątpliwości: czy restrukturyzacja jest czymś, czego należy się obawiać? 

Czym jest restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców jest regulowane przez Prawo restrukturyzacyjne z 2015 roku. Zgodnie z treścią ustawy restrukturyzacja to postępowanie służące uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy poprzez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich praw. Restrukturyzacji poddawane są firmy niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

Restrukturyzacja – na czym polega?

W procesie restrukturyzacji dochodzi do umorzenia części wierzytelności, ich rozłożenia na raty bądź też zamiany na akcje lub udziały firmy. Zgodnie z przepisami, postępowaniu restrukturyzacyjnemu poddane są wyłącznie podmioty uznawane za przedsiębiorstwa w świetle prawa cywilnego. Restrukturyzacja może przebiegać w ramach jednej z czterech procedur:

  • postępowania o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postępowania sanacyjnego.

 

Każda z powyższych procedur ma inny przebieg, a także swoje zalety i wady. Niezależnie od wykorzystanej z metod z restrukturyzacji, daje ona przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji szansę na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wsparciem w postępowaniach prowadzonych w zadłużonych firmach służy doradca restrukturyzacyjny. Specjalista ten pomaga przy wyborze trybu restrukturyzacji oraz opracowaniu planu działania.

Dlaczego warto zdecydować się na restrukturyzację?

Restrukturyzacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie płynności finansowej przez zadłużone przedsiębiorstwa. Proces ten pozwala na zawarcie porozumienia z wierzycielami oraz oddłużenie firmy, a w efekcie uniknięcie bankructwa i kontynuowanie działalności. W wielu przypadkach restrukturyzacja jest ostatnią deską ratunku dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja umożliwia im nie tylko zmniejszenie zadłużenia, ale również uniknięcie egzekucji komorniczej czy wypowiedzenia kluczowych umów przez kontrahentów. Chroni też przed utratą miejsc pracy. Nie jest więc czymś, czego należy się obawiać – trzeba jednak pamiętać, że sukces postępowania restrukturyzacyjnego zależy od dokładnego zbadania przyczyn leżących u podstaw problemów dłużnika. Pozwala to na przygotowanie odpowiedniej strategii oddłużania.

 

Restrukturyzacja to zagadnienie prawno ekonmiczne. Z jednej strony przebieg procesu reguluje ustawa, a nadzór nad nim sprawuje zarządca lub nadzorca wyznaczony przez sąd. Z drugiej strony kluczowe zadanie restrukturyzacji to postawienie firmy na nogi poprzez szereg decyzji mających na celu poprawienie płynności finansowej firmy.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat doradztwa restrukturyzacyjnego z perspektywy biznesu i finansów, zapraszamy na stronę firmy CMT Advisory: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/corporate-finance/doradztwo-restrukturyzacyjne/

Dodaj komentarz