Usługi transportowe – globalny handel

Usługi transportowe – globalny handel

Położenie geograficzne oraz potrzeby wynikające z rozwoju gospodarczego i wzrostu znaczenia w polityce światowej ukształtowały koncepcję protekcjonizmu żeglugowego jako orientację narodową już u zarania niepodległości USA, nadając określony kierunek działalności legislacyjnej Kongresu i wykonawczej rządu. Nieuniknioną konsekwencją protekcjonistycznej polityki wobec…

Read More