Zadłużona firma – co robić?

Zadłużona firma – co robić?

Zadłużona firma - co robić?

Analiza poziomu zadłużenia

Wielu przedsiębiorców, których firmy popadły w problemy finansowe, zdaje się nie zaprzątać sobie głowy powstałym zadłużeniem. Tymczasem chowanie głowy w piasek i udawanie, że problemy nie istnieją, w żaden sposób nie przyczynia się do ich rozwiązania. Żeby wyciągnąć firmę z zadłużenia, trzeba najpierw dokonać weryfikacji poziomu długów. Tylko takie działanie pozwoli stworzyć sensowny i realistyczny plan spłaty. Dzięki analizie poziomu zadłużenia można również sprawdzić, które zobowiązania spłacić w pierwszej kolejności, a które odłożyć na późniejszy termin.

Współpraca z firmą windykacyjną

Bardzo często zdarza się, że firma traci płynność finansową i popada w spiralę zadłużenia w związku z tzw. zatorem płatniczym. Brak zapłaty za sprzedany produkt, czy wykonaną usługę doprowadził do upadku niejeden podmiot gospodarczy. Jeżeli wierzyciel nie realizuje zobowiązań wobec firmy, warto zwrócić się o pomoc do firmy windykacyjnej. Windykatorzy dysponują sposobami i narzędziami, które pomagają odzyskać należne pieniądze i oddłużyć firmę. Jeżeli takie działania okażą się nieskuteczne, pozostaje dochodzenie swych praw i pieniędzy na drodze sądowej.

Negocjacje z wierzycielami

Jeżeli firma jest zadłużona bardzo prawdopodobne, że z jej właścicielem próbują skontaktować się przedstawiciele firm windykacyjnych wynajętych przez podmioty, pragnące odzyskać swe należności. Chociaż rozmowa z pracownikiem firmy windykacyjnej z pewnością nie należy do łatwych, ani przyjemnych warto zdecydować się na taki krok. W ten sposób nie tylko uzyskać można informacje o rodzaju zadłużenia, ale także wynegocjować korzystne terminy spłaty. Jeżeli sprawa trafiła już do sądu, warto rozważyć zawarcie ugody sądowej. Decydując się na zawarcie ugody sądowej, należy pamiętać, że nie wywiązywanie się z postanowień ugody może skutkować wszczęciem postępowania komorniczego.

Pomoc z banku

Szukając sposobów na oddłużenie firmy, warto również udać się do banku. Jeżeli firma utraciła płynność finansową wskutek nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty lub wykonane zlecenia, rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu obrotowego. Tego rodzaju kredyt pozwala na zakup materiałów lub produktów potrzebnych do utrzymania produkcji lub sprzedaży. Jest to świetny sposób, pozwalający pokonać problemy finansowe o charakterze przejściowym. Przy większych problemach finansowych dobrym pomysłem może być konsolidacja zadłużenia. W wyniku konsolidacji następuje scalenie kilku zobowiązań w jedno. Rata skonsolidowanego kredytu jest zazwyczaj niższa niż zsumowane raty kilku kredytów. Dodatkowo w ramach konsolidacji firma może liczyć na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań, co powinno znacząco ułatwić ich spłatę.

Dodaj komentarz