Czym jest karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia?

Czym jest karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia?

Budowa jakiegokolwiek budynku to duże przedsięwzięcie, które wymaga sporej inwestycji oraz konieczności dopełnienia wszelkich formalności. Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia to jeden z niezbędnych dokumentów. Czym jest i co powinna zawierać?

Czym jest karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia?

Istnieje wiele kwestii formalnych, które koniecznie musimy dopełnić, zanim przystąpimy do realizacji określonego przedsięwzięcia. Jednym z istotnych dokumentów jest karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia. Jest ona związana z potencjalnym wpływem planowanej inwestycji na środowisko. Stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego to inwestor musi zadbać, by została odpowiednio sporządzona. W tej kwestii najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny oceny oddziaływania na środowisko. Co sprawia, że karta inwentaryzacja przedsięwzięcia jest tak ważna? Co powinna zawierać? Przekonaj się, czytając poniższy artykuł. 

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – dlaczego jest tak istotna?

Karta inwentaryzacyjna jest wymagana w wielu przypadkach – mowa tu przede wszystkim o takich, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Zalicza się tutaj takie przedsięwzięcia jak skup złomu, farmy fotowoltaiczne, stacje paliw, hale magazynowe, a także budynki, które mają stanąć na obszarze Natura 2000. Dołączana do wniosku karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia pozwala odpowiednim organom w sporządzeniu decyzji środowiskowej. Zadaniem tego procesu jest ustalenie w jakim stopniu inwestycja może wpłynąć na środowisko oraz czy nie będzie to zbyt duży i szczególnie negatywny wpływ. Wydana decyzja wskazuje również warunki, które muszą zostać spełnione, aby planowana inwestycja mogła dojść do skutku. 

Co powinna zawierać karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia?

Dokument ten jest dosyć obszerny, ponieważ zawiera wszelkie informacje, które mają znaczenie dla otaczającego planowaną inwestycję środowiska. Istotne są tutaj oczywiście wszystkie kwestie dotyczące charakteru inwestycji – jej rodzaju, skali oraz położenia. W KIP powinniśmy zatem wskazać, jaką powierzchnię obejmie przedsięwzięcie oraz w jakim celu zostanie wybudowane. Konieczne jest wypisanie wykorzystywanych podczas wznoszenia inwestycji technologii. Oprócz tego musimy wymienić potencjalne zagrożenia dla środowiska: możliwe awarie lub katastrofy, a także ilość wyprodukowanych odpadów. Niezbędne jest wyliczenie ilości potrzebnej podczas realizacji inwestycji wody, energii, surowców itp. W karcie wskażmy również, jakie działania podejmiemy, aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. 

Artykuł powstał przy współpracy z AvesNature (avesnature.com.pl) – ekspertami od środowiska, którym możesz zlecić opracowanie karty inwentaryzacyjnej przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz