Dla kogo przeznaczone jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Dla kogo przeznaczone jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Niestety coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z problemami finansowymi i w wielu przypadkach postępowanie restrukturyzacyjne jest nieuniknione. Wynika to z bardzo zmiennych warunków rynkowych, za którymi trudno jest podążać. W takich sytuacjach kluczowe staje się znalezienie skutecznych narzędzi restrukturyzacyjnych, które umożliwią odbudowę stabilności finansowej. Jednym z takich narzędzi jest procedura uproszczonej restrukturyzacji. Kto tak naprawdę może z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego? 

O ile procedura ta może wydawać się dostępna dla każdego przedsiębiorcy, to istnieją jednak konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc z niej skorzystać. 

Najważniejszym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorcy. Procedura uproszczonej restrukturyzacji rozpoczyna się wyłącznie na wniosek samego dłużnika, a to oznacza, że to przedsiębiorca musi podjąć kroki w celu rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego. Wierzyciel nie ma możliwości samodzielnego wszczęcia takiej procedury.

Co więcej, aby zakwalifikować się do uproszczonej restrukturyzacji https://www.eif.pl/oferta/restrukturyzacja-dla-firm/, przedsiębiorca musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • prowadzić działalność gospodarczą,
  • prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,
  • być wspólnikiem osobowym spółki handlowej, który za zobowiązania spółki ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, całym swoim majątkiem,
  • być wspólnikiem spółki partnerskiej.

Kiedy można mówić o niewypłacalności? 

Niewypłacalność następuje, gdy przedsiębiorca znajduje się w sytuacji, gdzie nie jest w stanie spełnić swoich finansowych zobowiązań. W przypadku firm lub innych podmiotów bez osobowości prawnej dochodzi do niewypłacalności także, gdy suma długów przewyższa wartość aktywów, nawet jeśli długi są regularnie spłacane.

Ponadto niewypłacalność może wystąpić, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań pieniężnych trwa dłużej niż trzy miesiące lub gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku dłużnika, a taki stan utrzymuje się przez okres 24 miesięcy.

Kiedy warto skorzystać z restrukturyzacji? 

Jak już wiesz, procedura uproszczonej restrukturyzacji jest narzędziem dostępnym dla szerokiego spektrum przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jednak, aby móc z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, a głównym z nich jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością. Dlatego też, przedsiębiorcy zainteresowani taką procedurą powinni dokładnie zbadać swoją sytuację finansową i skonsultować się z profesjonalistami, aby ustalić, czy uproszczona restrukturyzacja jest dla nich odpowiednim rozwiązaniem. W postępowaniu restrukturyzacyjnym może Ci pomóc na przykład doradca finansowy, a także niektórzy pośrednicy. Pamiętaj, by wybrać sprawdzoną i zaufaną firmę, która wyróżnia się doświadczeniem i indywidualnym podejściem do klienta.

Dodaj komentarz