Zakup telefonu i kart telefonicznych, a koszty uzyskania przychodu

Zakup telefonu i kart telefonicznych, a koszty uzyskania przychodu

Zakup telefonu i kart telefonicznych, a koszty uzyskania przychodu

Firma i telefon

Do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest telefon. W dzisiejszych czasach wiele spraw można załatwić i uzgodnić z klientami na odległość używając właśnie telefonu. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy chcą zaliczyć kupno telefonu i kart telefonicznych do kosztów uzyskania przychodu.

Jednak czy takie wydatki zawsze będą kosztem firmowym?

Jeżeli kupisz telefon i wykorzystujesz go do prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas wszystkie wydatki związane z jego użytkowaniem, takie jak, np. zakup kart telefonicznych, masz prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez przedsiębiorców w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z tego wynika, że telefon jak i karty telefoniczne spełniają te wymagania, ponieważ, jak zostało wcześniej wspomniane, w obecnych czasach telefon jest narzędziem niezbędnym do prowadzenia działalności, a wydatki z nim związane z pewnością stanowią koszt uzyskania przez przedsiębiorcę przychodu. Używając telefonu pozyskuje on nowych klientów i rozwiązuje ewentualne problemy, aby zachować dobry kontakt z dotychczasowymi klientami, a tym samym utrzymuje źródło przychodów firmy.

Zakup telefonu i kart telefonicznych, a koszty uzyskania przychodu

Jednak, aby wydatki na zakup kart telefonicznych i telefonu można było zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu, trzeba powiązać dany numer z firmą ( numer musi być zarejestrowany na firmę). Jeśli tak nie jest i wykorzystujesz swój prywatny telefon do rozmów służbowych, wówczas musisz posiadać bilingi. Są one potwierdzeniem wykonywania połączeń z danego numeru telefonu i udowadniają związek między poniesionymi wydatkami, a prowadzoną działalnością gospodarczą. Z powyższego wynika, że zakup kart i telefonu bez problemu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli tylko udowodnisz związek takiego zakupu z prowadzeniem działalności.

Warto zaznaczyć, że poza wliczeniem takiego zakupu w koszty firmy przedsiębiorca ma również prawo odliczyć naliczony przy zakupie telefonu i kart telefonicznych podatek od towarów i usług. Odliczenia takiego dokonuje się na zasadach ogólnych, a więc w zakresie, w jakim telefon jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej. Aby odliczenie podatku było możliwe przedsiębiorca oczywiście musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Dodaj komentarz