Jak liczyć nadgodziny zespołu z pomocą programu kadrowo-płacowego?

Jak liczyć nadgodziny zespołu z pomocą programu kadrowo-płacowego?

Specjalistyczne narzędzia informatyczne pomagają w digitalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Programy optymalizują czas pracy osób z działu kadrowo-płacowego, wspierając sprawne ewidencjonowanie ponadwymiarowych godzin zespołu. Zastanawiasz się, jak liczyć nadgodziny zatrudnionych za pomocą kilku kliknięć? Przeczytaj, czym powinien wyróżniać się funkcjonalny program HR i ERP.

Jak liczyć nadgodziny pracowników w szybki, zautomatyzowany sposób?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning, czyli zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) to zaawansowane narzędzie, które pomaga w automatyzacji szeregu procesów wewnętrznych w obrębie każdego z działów firmy. System przynosi nieocenione wsparcie pracownikom kadro-płacowym, digitalizując dokumentację całego zespołu, związaną m.in. z wyrabianymi przekroczeniami dobowymi.

Jak liczyć nadgodziny w programie informatycznym? Narzędzie HR & Payroll automatycznie kwalifikuje ponadwymiarową pracę zespołu do odpowiedniej kategorii, dzieląc wyrobione normy na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe. Warto również dodać, że system kategoryzuje godziny ponadwymiarowe oraz przekroczenia, które uzupełnione zostaną o odpowiedni dodatek, jak za nadgodziny.

Co ważne, narzędzia kadrowo-płacowe dostępne są w wersjach na urządzenia mobilne. To rozwiązanie zapewnia pracownikom wgląd w niezbędne informacje z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Zastanawiasz się, jak liczyć nadgodziny pracowników za pomocą kilku kliknięć w panelu aplikacji? Platformy kadrowo-płacowe umożliwiają przełożonym wgląd w stan przepracowanych godzin zespołu. Menadżerowie mogą swobodnie zarządzać liczbą godzin zleconych, rozliczonych oraz pozostałych do rekompensaty.

Jak rozliczać nadgodziny? Rodzaje rekompensaty za przekroczenia dobowe

Jak mówi jeden z rozdziałów Kodeksu Pracy, przekroczenia dobowe to: „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (…)”.

Pracownik, który wykonał zleconą mu pracę nadliczbową, może otrzymać stosowną rekompensatę w postaci dnia wolnego. Program kadrowo-płacowy umożliwia zatrudnionym złożenie wniosku elektronicznego z prośbą o odbiór należnych im godzin. Dokument przesyłany jest do osoby decyzyjnej drogą elektroniczną.

Zatrudnieni mogą stale kontrolować stan ponadnormowego harmonogramu. Co ważne, aplikacja wylicza, ile zleconych nadgodzin potrzebują oni do odbioru rekompensaty w postaci pełnego, 8-godzinnego dnia pracy.

Zastanawiasz się, jak liczyć nadgodziny z poziomu aplikacji mobilnej? Poznaj program Teta AIR

Systemy HR niosą nieocenione wsparcie średnim i dużym przedsiębiorstwom. Producent Unit4 Teta oferuje wysokiej jakości narzędzie informatyczne, które skutecznie zautomatyzuje czasochłonne procesy kadrowe Twojej firmy. Planowanie okresu urlopowego, udostępnianie pasków wynagrodzeń, rozliczanie nadgodzin i absencji – odwiedź stronę internetową wrocławskiego producenta (www.teta-air.pl) i poznaj pełne funkcjonalności programu Teta AIR.

Dodaj komentarz