Czy styl kierowania zespołem wpływa na wydajność pracowników?

Czy styl kierowania zespołem wpływa na wydajność pracowników?

W każdym miejscu, w którym pracę wykonuje większa grupa ludzi, niezbędny jest ktoś, kto będzie to wszystko koordynował. W takich sytuacjach konieczne jest wprowadzenie odpowiednich działań związanych z zarządzaniem. Jakie style zarządzania są najpowszechniejsze?

Różne style zarządzania zespołem

Wyróżnia się trzy podstawowe style zarządzania, które posiadają odmienne cechy i pozwalają na stworzenie innych struktur. Różnic między stylami jest wiele i każdy z nich może sprawdzić się w innych warunkach. Wiele zależy od charakteru wykonywanej pracy. Inaczej trzeba zarządzać zespołem kreatywnym, a inaczej służbami siłowymi lub ratownikami. Tam, gdzie liczy się czas, nie ma miejsca na zastanawianie się i podejmowanie demokratycznych decyzji.

Różnice między stylami zarządzania:

  • Czas potrzebny na podjęcie decyzji
  • Inicjatywa i sprawczość pojedynczego pracownika
  • Forma komunikacji w hierarchii służbowej
  • Poziom zaufania między pracownikami i pracodawcą
  • Sposób utrzymywania wysokiej motywacji
  • Poziom kontroli przełożonego nad pracownikami

Każdy kierownik może zdecydować się na jeden z trzech stylów zarządzania: autorytarny, liberalny i demokratyczny. Pierwszy z nich opiera się na uznaniu wyższości kierownika pod względem jego kompetencji i nie pozwala pracownikom negować decyzji. Ma to wpływ na podejmowane decyzje i usztywnia wszystkie procesy, zapewniając większą stabilność kosztem inicjatywy i kreatywności.

Jaki styl zarządzania warto wybrać?

Każde przedsiębiorstwo rządzi się swoimi prawami i ma inne wymagania. Różne style zarządzania pozwalają dopasować sposób i tempo pracy do wymagań, jakie pracodawca postawi przed pracownikami. Zespoły kreatywne będą pracowały o wiele lepiej, gdy będą zarządzane liberalnie lub demokratycznie. W dużych zakładach, gdzie każdy z pracowników musi szybko wykonywać swoje zadanie i jest ono ograniczone do obsługi jednego urządzenia, sprawdzi się styl autorytarny. Nie pozostawia on miejsca na dyskusję, więc wymaga od kierownika dużych kompetencji, wiedzy i świadomości dotyczącej procesów zachodzących w firmie.

Za najbardziej zrównoważony uznaje się styl demokratyczny. Chociaż kierownik ma zawsze ostateczne zdanie, a pracownicy nie są pozostawieni bez opieki, mają oni wpływ na to, w jaki sposób będą pracować. Pozwala to pracownikom wykazywać się inicjatywą i pomysłami, a jednocześnie nakłada pewien rygor pracy, który jest niezbędny dla zachowania dyscypliny. W demokratycznych społecznościach zawodowych dba się o dobrą atmosferę. Miejsce pracy dla każdego pracownika jest częścią jego życia. Pracownicy są częściowo odpowiedzialni za podejmowane przez siebie decyzje.

Dodaj komentarz