Czym jest szantaż i jaka grozi za niego kara?

Czym jest szantaż i jaka grozi za niego kara?

Szantaż to coś, co wiele osób może kojarzyć przede wszystkim z filmów czy powieści kryminalnych, natomiast oczywiście zdarza się on również w prawdziwym życiu. Dotyczy wbrew pozorom nie tylko osób znanych (polityków, biznesmenów, celebrytów), ale też ofiarami szantażu mogą paść zwykli ludzie.

Czy to ze strony osób zupełnie obcych, czy też nawet swoich bliskich. Wszystko jest możliwe, należy więc być świadomym zagrożenia. Stąd też warto wiedzieć, czym dokładnie jest szantaż i z jakimi konsekwencjami się wiąże.

Czym jest szantaż?

Szantażem nazywa się sytuację, w której jedna osoba stara się zmusić drugą do wykonania jakiejś czynności, czy to za pomocą groźby, czy zastraszania. Wykonaniem czynności może być przykładowo przekazanie szantażyście określonej sumy pieniędzy, a groźba – dotyczyć ujawnienia jakiejś kompromitującej sytuacji bądź skrzywdzenia szantażowanego lub jego bliskich.

Można mówić o wielu formach szantażu, niektórych o poważniejszym charakterze, innych mniej ekstremalnych. W powyższej definicji dla klarowności przyjęto koncept jednego szantażysty i jednego szantażowanego, natomiast przykładowo jedna osoba może dokonać szantażu wielu osób bądź też wiele osób może szantażować jedną. Niezależnie od tego, z jakim typem sytuacji mamy do czynienia, bycie szantażowanym jest niewątpliwie niezwykle trudną, przykrą sytuacją, z której jak najszybciej trzeba znaleźć optymalne wyjście.

Jaka kara jest przewidziana za szantaż?

Szantaż jest oczywiście czynem zabronionym – i nie ma tu znaczenia, czy ofiara jest szantażowana przemocą, czy na przykład wiedzą o tym, że sama popełniła jakieś przestępstwo. Co bardzo istotne, jeśli na przykład szantażysta grozi, że ujawni jakąś informację, to nie musi faktycznie jej ujawnić, aby doszło do przestępstwa.

Sformułowanie szantaż ma charakter w dużej mierze potoczny – wprost nie jest wysłowione w prawie, natomiast istnieje odpowiedni zapis w kodeksie karnym, który obejmuje zasadniczo wszystkie przypadki szantażu. Dokładniej mówiąc, jest to artykuł 191, paragraf pierwszy kodeksu karnego.

Stanowi on, że osoba, która stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec innej osoby, aby zmusić ją do określonego działania (bądź zaniechania lub znoszenia), podlega karze. Jest to kara pozbawienia wolności do lat 3. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której celem szantażu jest wymuszenie zwrotu wierzytelności (długu) – w takim przypadku kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Szantaż można więc, a nawet trzeba zgłosić na policję. Trzeba jednak być świadomym, że nie zawsze to wystarczy, aby zidentyfikować i ukarać sprawcę. Może być potrzebna pomoc detektywa. Więcej o metodach radzenia sobie z szantażem można przeczytać tutaj: https://prodetektyw.pl/co-zrobic-w-przypadku-gdy-jestesmy-szantazowani. Przede wszystkim trzeba działać w sposób przemyślany i spokojny, a nie poddawać się emocjom.

Dodaj komentarz