Otwierasz firmę? Skorzystaj z ulgi na start!

Otwierasz firmę? Skorzystaj z ulgi na start!

Otwierasz firmę? Skorzystaj z ulgi na start!

Nowy początek

Jeśli rejestrujesz firmę po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia Twojej poprzedniej działalności, możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Zazwyczaj każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości.

Otwierasz firmę? Skorzystaj z ulgi na start!

Dzięki uldze na start, przedsiębiorca rejestrujący firmę nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Ulga ta nie dotyczy jednak ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musisz zatem opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Warto wiedzieć, że po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – obniżonego (preferencyjnego ZUS), która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki. Dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności jest początkiem półrocznego okresu trwania ulgi. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten zaliczany jest do tego okresu. Jeśli jednak działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego nie wlicza się go do ulgi, np. rozpoczynając działalność od 7.05.2018 r. sześć miesięcy, za które nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne upłynie 30.11.2018 r.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

– są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)

– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności

– nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Warto wspomnieć, że w okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie, jako osoby prowadzącej działalność.

Dodaj komentarz