Negatywne skutki pracy w stresie

Negatywne skutki pracy w stresie

Negatywne skutki pracy w stresie

Praca w stresie

Praca w stresie prowadzi do szeregu obniżających komfort pracy i życia dolegliwości. Efektywność spada, pojawiają się trudności z koncentracją oraz zdenerwowanie czy nieuwaga. W konsekwencji to, co zwykle zajmuje trzy kwadranse, przeciąga się do kilku godzin. Negatywne konsekwencje wysokiego poziomu stresu w miejscu pracy to również irytacja, kłopoty ze snem oraz zmęczenie.

Niewielka dawka dobrze zarządzanego stresu może być sprzymierzeńcem każdego pracownika – wprowadza organizm w stan gotowości, co umożliwia pracę na wyższych obrotach. Codzienne doświadczanie stresu działa jednak destrukcyjnie. Firmy mają świadomość, że stale zestresowany pracownik najprawdopodobniej wkrótce będzie szukał innego miejsca zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest dążenie do tworzenia przyjaznych miejsc pracy, w których eksperci mogą cieszyć się komfortem i liczyć na wsparcie przełożonych, ale również mieć możliwość podejmowania ambitnych wyzwań.

Komfort pracownika to wyzwanie dla firm

Złe samopoczucie, zwiększająca się rotacja, wypalenie zawodowe dotykające kluczowych pracowników – to ogromne wyzwanie dla firm. Brak zaangażowania i obniżona motywacja zatrudnionego przekłada się na niską efektywność całej organizacji. Dla biznesu jest to zwyczajnie nieopłacalne. Dlatego firmy powinny dbać o kulturę organizacyjną promującą odpowiednie postawy i zachęcającą do zdrowego rozdzielenia obowiązków zawodowych od prywatnych. Istotny może być elastyczny czas pracy i świadczenia, które pomagają w zachowaniu równowagi. Na szczęście pracodawcy coraz lepiej rozumieją, że dłuższa obecność pracownika w miejscu zatrudnienia nie gwarantuje większej efektywności, a 8 godzin spędzonych w biurze nie zawsze przekłada się na wykonanie wszystkich zadań. Bez względu na obowiązujące w firmie metody pracy, kluczem do sukcesu pozostaje kultura organizacyjna oparta na zaufaniu.

Praca zdalna i elastyczne godziny pracy są rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Pracownicy otrzymują większą niezależność w planowaniu rozkładu tygodnia, a pracodawcy zyskują atut w walce o najlepszych ekspertów na rynku.

Negatywne skutki pracy w stresie

Stres i pogarszające się samopoczucie prowadzą do wypalenia zawodowego, a także przekładają się na osiąganie gorszych wyników. Dlatego też kultura nadgodzin i tolerowanie nadmiernej presji w miejscu pracy, są zwyczajnie nieopłacalne z punktu widzenia obu stron. Dlatego też firmy coraz więcej uwagi poświęcają atmosferze pracy oraz zagadnieniom work-life balance. Tylko w ten sposób będą w stanie sprostać coraz bardziej sprecyzowanym oczekiwaniom pracowników.

 

Dodaj komentarz