Zasady rachunkowości – zasada memoriałowa

Zasady rachunkowości – zasada memoriałowa

Prowadzenie rachunkowości to dziedzina, po której nie możemy poruszać się całkowicie dowolnie, według własnych preferencji. Tak jak w wielu innych kwestiach i w tym przypadku ustawodawca daje nam pewne wytyczne, w postaci ustawy o rachunkowości, do której muszą stosować się wszelkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe.

Zasada memoriałowa – na czym polega

Zasada memoriałowa to jedna z wiodących zasad, do której muszą stosować się jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Dotyczy sposobu ewidencjonowania osiąganych przychodów i obciążających przedsiębiorstwo kosztów z tym związanych, w roku obrotowym którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty. Mówiąc bardziej potocznie, zasada ta oznacza, że zarówno przychody osiągnięte przez przedsiębiorstwo, jak i poniesione przez nie koszty, uważa się za osiągnięte lub poniesione w chwili kiedy wystąpią, a nie w czasie wpływu czy poniesienia wydatku pieniężnego. Zasada ta stoi w przeciwieństwie do innej popularnej zasady z prawa podatkowego – zasady kasowej, gdzie koszt jest równy z wydatkiem środków pieniężnych, a przychód z wpływem środków pieniężnych.

Gdzie stosowana jest zasada memoriałowa

Zasada memoriałowa jest stosowana przez jednostki prywatne prowadzące księgi rachunkowe. Swoje miejsce ma także w rachunkowości z sektora finansów publicznych. Za jej sprawą przedsiębiorstwa mają obowiązek ewidencjować wszelkie operacje gospodarcze, zarówno w zakresie posiadanego majątku, swoich źródeł finansowania, jak i przychodów oraz ponoszonych kosztów. Zasada memoriałowa ma na celu zagwarantować przejrzystość, sprawdzalność oraz unikanie błędów. Jak można się domyślić, zwłaszcza w rachunkowości w sektorze finansów publicznych ma to niemałe znaczenie, aby operacje finansowe były rzetelne i dawały obraz rzeczywistej sytuacji jednostki i pokazywały jej sytuację finansową. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że dzięki zasadzie memoriałowej, mamy możliwość prowadzenia nie tylko przejrzystych sprawozdań, ale także analizy kondycji finansowej, a z tym strategii działania jednostki nie tylko na najbliższy czas, ale także długoterminowo. Jak wiemy finanse są nieodzowną częścią prowadzenia niejednej działalności, więc umożliwienie dokładnej analizy finansowej na bieżąco jest wręcz niezbędne. Co więcej daje nam potrzebne informacje, które mają za zadanie ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwem, a może nawet umożliwienie go.

Jedyny poważny i nasuwający się na myśl negatywny aspekt zasady memoriałowej, to fakt, że jest ona stosunkowo skomplikowana i trudniejsza niż zasada kasowa. Jednakże tak jak w wielu przypadkach i tym zadaniem raczej nie będziemy samodzielnie zaprzątać sobie głowy, z znajdziemy osoby, które świadczą takie usługi profesjonalnie.

 

Dodaj komentarz