Całkowity koszt zatrudnienia – z czego się składa i ile wynosi?

Całkowity koszt zatrudnienia – z czego się składa i ile wynosi?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę ze stawką minimalną otrzymuje do ręki jedynie 64% kwoty, jaką pracodawca przeznacza na jej wynagrodzenie. Dokąd trafia pozostałe 36% tych środków?

Z jakich elementów składa się pensja pracownika?

Pensje rosną, ale ich wartość nabywcza maleje. Wysoka inflacja drenuje portfele Polaków, którzy praktycznie nie odczuwają podwyżek płac. Liczą zatem na kolejne dodatki od pracodawców, chociaż niewielu z nich tak naprawdę zdaje sobie sprawę z faktycznych kosztów ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem na podstawie danego typu umowy.

Pensję podzielić można bowiem na:

– brutto, która widoczna jest na umowie

– netto, która objawia się wpływem na konto pracownika lub wypłatą w gotówce w zależności od przyjętych ustaleń

– super brutto, która określa całkowite koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę

Pod względem wysokości pensji minimalnej 2023 rok jest przełomowy. Rośnie ona dwustopniowo – od stycznia wynosi 3490 zł brutto, od lipca natomiast 3600 zł. Z tej kwoty w pierwszym półroczu pracownik (dla uproszenia zakładając, że pracuje w miejscu zamieszkania i ukończył 26. rok życia) miesięcznie otrzyma jednak zaledwie 2709,48 zł, więc kilkaset złotych mniej od kwoty umieszczonej w umowie zawartej z pracodawcą.

Składki potrącane od kwoty brutto przedstawiają się następująco:

– ubezpieczenie emerytalne – 9.76% – 340,62 zł

– ubezpieczenie rentowe – 1.5% – 52,35 zł

– ubezpieczenie chorobowe – 2.45% – 85,51 zł

– składka zdrowotna – 271,04 zł

– zaliczka na PIT – 31 zł

Oczywiście przytoczone stawki dotyczą pensji minimalnej, a im wyższe wynagrodzenie, tym zaprezentowane kwoty będą wyższe. Wyraźnie jednak widać, że same składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą ponad 13% pensji brutto, a do tego trzeba podzielić się jeszcze z Urzędem Skarbowym i Narodowym Funduszem Zdrowia, przez co przelew na konto nie wygląda równie okazale jak wartość widniejąca na umowie.

Koszty ponoszone przez pracodawcę a wynagrodzenie pracownika

Jak kształtują się relacje nakładów na pensję minimalną i rzeczywiście otrzymywanego wynagrodzenia? Koszt zatrudnienia pracownika na umowie ze stawką minimalną przekracza 4200 zł. Pracodawca oprócz składek odliczanych z wynagrodzenia brutto płaci dodatkowo składki emerytalną, rentową, wypadkową, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, choć dwie ostatnie z wymienionych składek w pewnym określonych przepisami sytuacjach odprowadzane nie są.

Pracodawca zatem około półtora tysiąca przeznacza na różne składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy, a trzeba pamiętać, że w przypadku uczestnictwa w PPK całkowity koszt zatrudnienia wzrośnie jeszcze o 1,5% lub 2,5% z pensji brutto.

Dodaj komentarz