O spółce cywilnej

O spółce cywilnej

O spółce cywilnej

Uregulowania prawne

Spółka cywilna jest szczególną formą prowadzenia działalności w Polsce. Pomimo faktu, iż jest “spółką”, to na próżno szukać uregulowań prawnych w tym zakresie w treści kodeksu spółek handlowych. Ustawodawca kwestie materialno-prawne w zakresie funkcjonowania spółki cywilnej zawarł bowiem w treści kodeksu cywilnego. Spółka cywilna to tak naprawdę umowa, która łączy przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej), których działania wyznacza przede wszystkim określony w tej umowie tzw. cel gospodarczy. Umowa spółki cywilnej zawierana jest na piśmie (zwykła forma pisemna dla celów dowodowych). Ewentualnie, jeżeli wkładem do spółki będzie na przykład nieruchomość, wówczas zachowana powinna być obligatoryjnie forma aktu notarialnego dla takiej właśnie umowy.

Dla kogo spółka cywilna?

W tym miejscu wskazać należy, iż prowadzenie firmy jako spółki cywilnej nie będzie miało zastosowania do wszelkiego rodzaju biznesów. Nie można spółki cywilnej traktować w kategoriach formy uniwersalnej do prowadzenia firmy. Jest to stosunkowo prosta pod względem prawnym konstrukcja, aczkolwiek później ewentualne rozliczenia pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej mogą okazać się naprawdę problematyczne. Z praktyki można wskazać, iż potrzebne jest wzajemne zaufanie pomiędzy wspólnikami i jasny przekaz w zakresie dzielenia zysków oraz strat, który również określany jest w umowie. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej świetnie się sprawdzi w wielu branżach, na przykład prowadzenie gabinetu fizjoterapii czy nawet kancelarii prawnej (radcowskiej czy też adwokackiej).

Koszty

Prowadzenie działalności jako spółki cywilnej może dla przedsiębiorców wydawać się korzystne ze stricte ekonomicznego punktu widzenia. Nie ma w tym przypadku mowy na przykład o konieczności prowadzenia pełnej księgowości, jak to się dzieje na przykład w kontekście prowadzenia biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszty nie są wysokie, każdy ze wspólników spółki cywilnej odprowadza swoją składkę na ubezpieczenia społeczne.

Czy warto?

Są plusy oraz minusy zawarcia spółki cywilnej. Przedsiębiorcy kierują się zazwyczaj koniecznością minimalizacji kosztów. Jest to zatem atrakcyjne rozwiązanie pod względem finansowym. Natomiast, prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej może okazać się również ryzykowne co do niektórych branż, ze względu na fakt, iż wspólnicy spółki cywilnej będą odpowiadać za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odwrotnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Dodaj komentarz