Kredyt inwestycyjny – co to takiego

Kredyt inwestycyjny – co to takiego

Kredyt inwestycyjny – co to takiego

Skąd wziąć pieniądze na inwestycje

Kredyt inwestycyjny jest zaciągany przez przedsiębiorców, kiedy planują oni większą inwestycję lub zwiększenie wartości firmy poprzez zakup nowych nieruchomości. Pieniądze pozyskane z kredytu inwestycyjnego muszą być przeznaczone na rozwój firmy. Przedsiębiorca musi określić konkretny cel, na jaki chce zaciągnąć taki kredyt.

Dobry plan działania

Bank wymaga, aby przedsiębiorca przedstawił cały plan przyszłej inwestycji. Musi konkretnie wyznaczyć cele i kwotę, jakiej potrzebuje, aby taka inwestycje podjąć. Pozyskanie kredytu inwestycyjnego zapewnia firmie płynność finansową bez konieczności zamrażania dużych środków pieniężnych. Uzyskanie kredytu wcale nie jest trudne, jednak trzeba bardzo dobrze przygotować się do sporządzenia wniosku i dodatkowych dokumentów. Oczywiście najważniejsze jest przedstawienie bankowi sytuacji finansowej firmy. Bank może wymagać szczegółowego i dobrze rozplanowanego biznesplanu przyszłej inwestycji. Na jego podstawie będzie miał możliwość sprawdzenia, czy kredytobiorca odzyska swoją płynność finansową oraz czy będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt, a także czy zaplanowana inwestycja przyniesie oczekiwane zyski. Po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów finansowych oraz biznesplanu bank określa, na ile bezpieczne jest udzielenie danemu przedsiębiorcy dofinansowania na zaplanowaną inwestycję.

Kredyt inwestycyjny – co to takiego

Kredyt inwestycyjny jest zaciągany przez przedsiębiorców, którzy planują inwestycje, zakup maszyn czy zakup nowych nieruchomości.Wszystko to ma na celu powiększenie majątku firmy, jednak potrzeba więcej środków niż te, którymi dysponuje przedsiębiorca. Wtedy pomocny może okazać się kredyt inwestycyjny.

Warto jest złożyć wniosek do kilku banków, ponieważ każdy z nich może przedstawić inną ofertę. Wszystkie banki mają swoje własne systemy oceniania i możliwe, że w jednym z nich zaoferowana zostanie ci wyższa kwota kredytu niż w innym. Sprawdź wszystkie opcje, zanim podejmiesz decyzję. Po wybraniu banku i otrzymaniu od niego pozytywnej decyzji kredytowej następuje podpisanie umowy. Jest to najsilniejsza gwarancja otrzymania kredytu, jaką firma otrzymuje od banku.

Warto zaznaczyć, że nawet kiedy masz już podpisana umowę, to nie jest to równoznaczne z wypłatą środków. Umowa zazwyczaj nie zawiera konkretnej daty wypłaty pieniędzy – otrzymanie wsparcia finansowego jest uzależnione od spełnienia przez kredytobiorcę tzw. warunków uruchomienia kredytu. Takim warunkiem może być ustanowienie konkretnego zabezpieczenia kredytu przez firmę – może to być zastaw nieruchomości. Wtedy bank ma pewność, że jeżeli firma będzie miała problemy finansowe, to mimo wszystko odzyska swoje pieniądze, jakie zaoferował w formie kredytu inwestycyjnego.

Wsparcie ze strony banku to korzystne rozwiązanie, które pozwala na połączenie inwestycji z utrzymaniem płynności finansowej firmy.

Dodaj komentarz